Lyvia logo
Lyvia logo

Lyvia Group publicerar årsredovisning för 2023

May 29th, 2024: Lyvia Group publicerar årsredovisning som uppvisar tillväxt med sund marginal samt ökad andel recurring revenue.

Under 2023 investerade Lyvia aktivt i att öka vår omsättning och upprätthålla en sund marginal. Vårt strategiska skifte mot mjukvarulösningar och -tjänster har ökat vår andel recurring revenue.

Portföljens proformerade1 omsättning uppgick till 2 158 MSEK för 2023, motsvarande en tillväxt på 32 % från 1 640 MSEK för 2022, drivet av nya produkter och tjänster, nya kunder samt genomförda förvärv under året. Portföljens proformerade1 EBITDA uppgick till 466 MSEK 2023, motsvarande en EBITDA-marginal om 21,6 %. Lyvias centrala kostnader beräknas uppgå till 95 MSEK för 2024, inklusive kostnader för huvudkontor, ledning, central personal, affärsutveckling samt centrala kostnader.

Förra året präglades av förändringar där Lyvia fortsatte att utveckla och stärka koncernen, sin marknadsnärvaro och produktsvit. Kontinuerliga investeringar gjordes för att stärka befintliga produkter och tjänster med ambitionen att vara en ledande partner och leverantör av verksamhetskritiska mjukvarulösningar och -tjänster för företag.

En hörnsten under 2023 har varit att fokusera på recurring revenue, utvecklingen av proprietär IP samt expansion av våra SaaS-verksamheter. Under året har vi även expanderat till tre nya marknader: Storbritannien, Norge och Nederländerna. Allt sammantaget har vi ägnat året åt att skapa en stabil finansiell grund för fortsatt tillväxt”, säger Sebastian Karlsson, Verkställande direktör, Lyvia Group

Lyvia Groups årsredovisning på svenska finns från och med idag på vår hemsida. En version på engelska kommer att publiceras inom några veckor.
 

Hämta den svenska versionen av vår årsredovisning här:
https://lyviagroup.com/publications/

Räkenskapsåret omfattar perioden från 1 januari till 31 december 2023.
 

OM LYVIA GROUP:
Lyvia är en europeisk partner för affärskritisk mjukvara och -tjänster. Vi utvecklar och levererar mjukvarulösningar och tjänster som driver verksamhetskritiska funktioner genom hela värdekedjan. Vi hjälper våra kunder att öka deras operativa effektivitet, driva lönsamhet och generera tillväxt, samt förbli konkurrenskraftiga i ett snabbt föränderligt digitalt landskap.

Läs mer om Lyvia Group här: https://lyviagroup.com/          
 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Martin Fagéus, CFO Lyvia Group, at martin.fageus@lyviagroup.com

 

1 Proformerade siffror enligt IFRS inklusive harmonisering av valutaeffekter, periodisering och kontoplaner samt justering av engångsförsäljning av maskinvara under 2022 (proformajusteringar återspeglar fullständigt ägande under respektive period).